skip to Main Content

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic informem els nostres usuaris que el titular del lloc web situat en el domini www.maragallilalluna.com és Benece Produccions S.L, en ho avanci BENECE, amb CIF B59406827 i domicili en Passatge Tona 10, 08023 Barcelona, inscrita en Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20383, Foli 38, Fulla B5895, Inscripció 1a. Telèfon: (+34) 93 284 07 19, i correu electrònic.

L’exploració d’aquest lloc web o de qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, implica que l’usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta el “Avís legal i política de privacitat” d’aquest lloc web. En cas que no estigui d’acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els dissenys, marques, logotips, noms, imatges, gràfics, icones i altre contingut del lloc web són titularitat de BENECE, gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l’accés al lloc web implica cessió per part de BENECE de tals drets als usuaris. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del mateix i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial d’aquests, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per BENECE en el present avís legal. Els continguts, textos, logotips, dissenys, imatges, fotografies, i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, han estat degudament registrats i, en conseqüència, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. En cas que els usuaris desitgin utilitzar les marques, logotips, noms o qualsevol altre signe distintiu disponibles en el lloc web de BENECE poden sol·licitar l’autorització necessària posant-se en contacte amb la societat, dirigint-se a la mateixa pels mitjans de contacte indicats en el present avís legal.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que difereixi de l’expressament permès per BENECE en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest, afectarà els seus drets i, en conseqüència, legitimarà a BENECE per a l’exercici de quantes accions, tant civils com penals, emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Accés al lloc web: L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït.

HIPERVINCLES

Aquest lloc web conté hipervincles amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per BENECE no sent responsable aquesta del contingut d’aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i BENECE no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria corresponent en internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. BENECE no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dites hiperenllaços. Aquells usuaris que desitgin establir hipervincles al present lloc web hauran d’abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el mateix o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que BENECE autoritza el hipervincles, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en la pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenllaç al lloc web. Queda prohibit l’establiment de hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats en internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervincles que, respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin al lloc web des d’altres pàgines web permetran l’accés a aquest, però no reproduiran el seu contingut en cap forma. En el cas que BENECE tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

INTERCANVI O DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ

BENECE declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts al fet que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Des de BENECE no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. BENECE no respondrà per qualsevol mal o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

ACTUALITZACIONS

BENECE no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. A pesar que BENECE desitja prestar als seus usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En tal cas, BENECE intentaria minimitzar les conseqüències d’aquesta interrupció perquè els seus usuaris es vegin afectats en la menor mesura possible, sempre que això fos possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l’usuari la interrupció del servei d’accés al present lloc web.

Actualització i modificació de la pàgina web:

BENECE es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-lo.

TRACTAMENT DE DADES DE L’USUARI

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els formularis de contacte exposats en la web està autoritzant expressament a BENECE al tractament de les seves dades per a les següents finalitats:

  • Gestionar l’aportació econòmica destinada a finançar la producció del documental “Maragall i la Lluna”.
  • Prèvia obtenció del seu consentiment, mantenir-li informat sobre el desenvolupament de la producció del documental, així com també de la finalització d’aquest.
  • Gestionar la donació econòmica per a donar suport al projecte llegat Pascual Maragall, directament relacionat amb un programa de recerca i reflexió entorn de l’acció i els pensaments polítics de Pascual Maragall, dirigit per la Fundació Catalunya Europa.
  • Prèvia obtenció del seu consentiment, mantenir-li informat sobre les activitats promogudes per la Fundació Catalunya Europa.
  • Gestionar el pagament de l’aportació/finançament a través d’un TPV que correspon a l’entitat CaixaBank i BBVA.

Les seves dades de contacte s’inclouran en un fitxer titularitat de BENECE i comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 i L.O3/2018.

Únicament l’Entitat Bancària de CaixaBank o BBVA podrà accedir a les seves dades financeres i al seu número de targeta de crèdit. BENECE en cap cas accedirà ni conservarà aquesta informació en els seus fitxers.

Les seves dades podran ser consultats per la Fundació Catalunya Europa, les dades de la qual de contacte són: Fundació Catalunya Europa, fundació inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2 395 amb domicili a Barcelona (08012), en Plaza Trilla, 4 Baixos 2a amb CIF núm. G-64693914, telèfon 932388932, email: info@catalunyaeuropa.net

En cap altre cas BENECE cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense el seu previ consentiment exprés, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a gestionar alguna de les finalitats abans exposades.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se BENECE el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit a BENECE Responsable del Fitxer, situat en l’adreça facilitada en l’encapçalament o a través del mecenes@maragallilalluna.com

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Back To Top